Podvodníci z Whiplash zasiahli vo vrecku

v dôsledku víťazstva v súdnom prípade poisťovacej spoločnosti Aviva, počet nárokov na whiplash, ktoré sa dostanú pred súd, by sa mohol spadnúť.
Prípad bol Súdny dvor nielen zamietnutý nárok na whiplash, ale tiež rozhodol, že navrhovateľ bol „v zásade nečestný“. Navrhovateľovi nariadil zaplatiť náklady na právne zastúpenie.
Reklama – článok pokračuje nižšie

Toto je prvý prípad, v ktorom Súdny dvor uplatnil nové pravidlá vytvorené v snahe znížiť počet prípadov týkajúcich sa spoločností bez výhry. Namiesto toho dostali žiadatelia ochranu pred zodpovednosťou za náklady v prípade straty.
• Nároky na úraz pokles prémie
Existujú však výnimky z týchto pravidiel – a ak sa zistí, že žiadateľ je zásadne nečestný, všetka ochrana sa stratí.
Howard Grand, vedúci legálneho pre spoločnosť Aviva UK a I General Insurance, vysvetlil: „Tento dôležitý prípad slúži ako jasné varovanie pre tých, ktorí môžu uvažovať o predložení prehnaných a podvodných nárokov na whiplash.“
Myslíte si, že je čas, aby boli prísnejšie nariadenia o prehnaných poistných nárokoch? Dajte nám vedieť v komentároch nižšie …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post