Rady na získanie nových právomocí vydávať pokuty za dopravné trestné činyRady na získanie nových právomocí vydávať pokuty za dopravné trestné činy

Miestne rady majú byť poskytnuté právomoci, ktoré im umožňujú pokutovať motoristov, ktorí dopustili menších dopravných trestných činov, pod novými právnymi predpismi, ktoré ministerstvo vypracuje na prepravu (DFT). Tento krok bol